<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>

Warto przeczytać

Czym jest kontrakt w psychoterapii i dlaczego jest taki ważny?

W swojej codziennej pracy z pacjentem/klientem wykorzystuję elementy różnych szkół psychoterapii. Dominującym nurtem, a jednocześnie bazą w procesie budowania relacji z drugim jest dla mnie Analiza Transakcyjna. Zalicza się ona do metod kontraktowych, czyli takich, które silnie akcentują obustronne zobowiązanie: psychoterapeuty wobec pacjenta i pacjenta wobec psychoterapeuty. Na głębszym poziomie jest to także zobowiązanie pacjenta wobec samego siebie. W moim przekonaniu to ono w największym stopniu determinuje powodzenie procesu psychoterapii.
Czytaj dalej...